Onze voorwaarden

1. Bedrijfsgegevens:
MijnVerhuurwebsite.nl is een concept van MetJeltsje.nl en Lab-TS en handelt onder de volgende bedrijfsgegevens:

Lab-TS
Willem Barentszstraat 3
8881 BP West-Terschelling
KVK: 30187008
Btw-id: NL002115751B93

Voor contactvragen kunt u terecht op het e-mailadres info@mijnverhuurwebsite.nl.

2. Prijzen:
Alle prijzen op onze website zijn inclusief btw tenzij expliciet anders vermeldt. Wij hebben het recht om prijzen aan te passen.

3. Voorwaarden abonnement:
Ons abonnement zal jaarlijks gefactureerd worden, 12x de maandprijs, vooraf. U kunt na een looptijd van minimaal 1 jaar echter altijd besluiten het abonnement stop te zetten, deze is dan maandelijks opzegbaar. Per eerstvolgende maand zullen de teveel betaalde abonnementskosten verrekend worden.
De startdatum van het abonnement is de datum waarop uw website live gaat, dus waarop gasten hem daadwerkelijk kunnen bezoeken.

4. Stopzetten abonnement:
U kunt uw abonnement schriftelijk stop zetten via e-mail. Per eerstvolgende maand wordt uw abonnement beëindigd (na de looptijd van minimaal 1 jaar). De extra’s en services die horen bij het abonnement komen te vervallen. De website met boekingsmodule blijft gewoon functioneren. U ontvangt echter géén veiligheids- en functionaliteit-updates meer van de software en plugins. Ook de regelmatige back-ups van uw website en database komen te vervallen.
De webhosting zullen we voor u beëindigen. U ontvangt van ons de benodigde verhuisgegevens om het domeinnaam over te zetten op een nieuwe webhosting van uw keuze. U ontvangt de complete website en database, zodat deze weer kan functioneren op de nieuwe locatie. U dient hiervoor echter zelf zorg te dragen.
Wilt u het abonnement opzeggen, maar de webhosting behouden, dan kan dit uiteraard ook tegen een aangepast tarief.

5. Stopzetten abonnement vanuit onze kant:
Wij hebben te allen tijde het recht om uw abonnement per direct te beëindigen. Teveel betaald abonnementsgeld wordt gerestitueerd.

6. Uitsluitingen binnen het abonnement:
Het abonnement is er om u van veel extra services te voorzien, en u bij te staan bij vragen die u heeft over bijvoorbeeld de werking van de website en het bijbehorende boekingsbeheer. Binnen het abonnement zullen wij echter géén bedrijfsvoeringswerkzaamheden voor u uit handen nemen. Wij zullen bijvoorbeeld geen tariefaanpassingen voor u doorvoeren, of gegevens van een boeking wijzigen. Dit kunt u met de meegeleverde handleiding allemaal zelf doen. Uiteraard helpen we u als u er niet uit komt, maar het is de bedoeling dat u zelf zorgt draagt voor het goed regelen van uw boekingsbeheer. Ook zullen we binnen het abonnement geen wijzigingen op uw pagina aanbrengen zoals bijvoorbeeld andere foto’s of teksten. Uiteraard kunnen we dit wel voor u verzorgen tegen vergoeding.

7. Sitebeheer:
Nadat uw site gebouwd is krijgt u een rol toebedeeld, waarmee u kunt inloggen ‘achter de schermen’. Op die manier kunt u uw boekingen beheren, data beheren, tarieven aanpassen, en nog meer wijzigingen doorvoeren die van belang zijn voor goed functioneren van uw verhuur. U kunt géén wijzigingen aanbrengen in de inhoud van de website, zoals foto’s vervangen of pagina’s toevoegen. Uiteraard kunnen wij dit op verzoek voor u uitvoeren conform een prijs op aanvraag.

8. Aansprakelijkheid:
Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor het goed functioneren van de website op vlakken waar wij geen invloed op hebben. Wij zijn afhankelijk van de service en software van anderen. Cruciale fouten in diensten of software van derden kunnen er voor zorgen dat de website (tijdelijk) onbereikbaar is of niet goed functioneert.
Ook zijn wij niet verantwoordelijk voor fouten die ontstaan door uw bedrijfsvoering of onoplettendheid (zoals schade door dubbele of onjuiste boekingen via uw website en/of een boekingsplatform van derden).

Informatieverzameling / privacy

1. Cookies:
Onze website gebruikt cookies om goed te kunnen functioneren. Hiervoor verwijzen we graag naar onze pagina cookiebeleid-eu.

2. Via de website:
Gegevens die u invult bij het maken van fictieve boekingen komen in de database te staan van de boekingsmodule. U hoeft hier uiteraard geen bestaande gegevens in te voeren, behalve een e-mailadres om de functionaliteit te testen. De gegevens is de database worden door ons niet gebruikt en worden periodiek ook verwijderd. U kunt ons ook altijd vragen dit direct voor u te doen. Wij hebben geen belang bij de gegevens in deze database, ze zijn puur voor het demonstreren van de werking van de website aan u.

3. Als u met ons in zee gaat:
Als wij voor u een website maken vragen wij de nodige gegevens die nodig zijn om uw website goed te laten functioneren. Wij zullen de persoonsgegevens niet aan derden verkopen of verstrekken, zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij wij daartoe gehouden zijn op grond van een wettelijke bepaling of deze verstrekking noodzakelijk is vanwege bijvoorbeeld een overname en/of fusie. Wij delen de informatie die nodig is uitsluitend met externe partijen om het functioneren van de website mogelijk te maken, bijvoorbeeld voor het registreren van een domeinnaam op uw naam.
Wij kunnen uw bedrijf vermelden op onze website of op social media als onderdeel van onze marketingstrategie.

4. Veiligheid:
– Wij doen ons uiterste om uw gegevens veilig op te slaan. Wij gebruiken beveiliging van derden binnen onze websites, waaronder SSL- beveiliging, bij het verzamelen of overdragen van belangrijke gegevens.
– Wij kunnen niet de effectiviteit van dergelijke veiligheidsmaatregelen garanderen en niets in deze kennisgeving mag worden opgevat als een expliciete of impliciete garantie tegen verlies, misbruik of onbevoegde toegang, openbaarmaking, verandering of vernietiging.
– Serviceproviders die wellicht toegang tot uw informatie hebben om services te leveren, zijn verplicht om dergelijke informatie in vertrouwen te houden, voldoende gegevensbeveiligingsmaatregelen te implementeren en mogen deze gegevens niet voor enige andere doeleinden gebruiken. 

5. Bewaartermijn:
– Gegevens van bezoekers van deze website worden geanonimiseerd verwerkt en bewaard door Google Analytics. De privacyvoorwaarden van Google zijn van toepassing.
– De gegevens die noodzakelijk zijn voor de financiële afwikkeling van overeenkomsten bewaren we zo lang als door de overheid vereist.

6. Wijziging van onze voorwaarden:
Wij hebben het recht onze voorwaarden en/of privacyverklaring aan te passen. Deze aanpassingen worden geplaatst op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade ontstaan door wijziging van deze voorwaarden en/of privacyverklaring. De huidige voorwaarden en privacyverklaring zijn per 11 april 2023 van kracht en vervangen alle eerdere versies.